Yosuga No Sora Action Figure

Sora Kasugano action figure qipao
Sora Kasugano 春日野 穹, from Yosuga No Sora