Yosuga No Sora

Sora Kasugano action figure qipao
Sora Kasugano 春日野 穹, from 〈Yosuga No Sora〉 Yosuga No Sora